• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Түүхэн товчоон
Түүхэн товчоон
  • 1976 онд АДХГЗ-ны 24дугаар захирамжаар аймгийн АДХГЗ-ны дэргэд Бүтээгдэхүүний чанарын асуудал эрхэлсэн орон тооны бус хэлтэс байгуулагдав.

 

  • 1984 онд АДГХЗ-ны 107дугаар захирамжаар АДГХЗ-ны Үнэ чанарын хэлтэс болсон.

 

  • 1986 оны гуравдугаар сард тус байгууллагын барилга ашиглалтанд орсноор ХАА, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, жин хэмжүүрт хяналт шалгалт явуулах боллоо.

 

  • 1989 онд ХАА-н бүтээгдэхүүний экспертиз лаборатори, цулын хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лабораториуд үйлажиллагаа явуулж эхэлжээ.

 

  • 1992 онд аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн төв нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах болов.

 

  • 1993 онд Замын-Үүдийн хилийн боомтод Стандарт, чанарын хяналтын улсын байцаагчийг томилон хилээр нэвтэрч буй экспорт,  импортын барааны чанарт хяналт явуулах боллоо.

 

  • 1995 онд цахилгаан, хий шингэний лаборатори ажиллаж эхлэв.

 

  • 1998 онд эрүүл ахуй, ариун цэвэр, нян судлал, хор орчны хяналтын болон мал эмнэлгийн ариун цэврийн лабораторийг тус төвд нэгтгэн Нэгдсэн лаборатори байгуулагдлаа.

 

  • 2008 оны Засгийн газрын 67 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын  2009 оны 31 дүгээр захирамжаар аймгийн Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтэс болон ажиллаж байна.
Бидний тухай