• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Баталгаажуулалтын алба
Баталгаажуулалтын алба

 

Хэрэглэгчдэд зөв, оновчтой сонголт хийхэд туслах, хуурамч бүтээгдэхүүн, буруу үр дагавраас хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих замаар зах зээлийн эрүүл  уур амьсгалыг бүрдүүлэх, хэмжих хэрэгслийн болон бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх

  • Тохирлын мэдэгдэл
  • Тохирлын гэрчилгээ олгон баталгаажуулж байна.

         Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 127 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүний,  үйлчилгээний жагсаалт”-д багтсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг баталгаажуулж “Тохирлын гэрчилгээ” олгоно.

         Дээрх жагсаалтад ороогүй бүтээгдэхүүнийг сайн дурын баталгаажуулалтанд хамруулж “Тохирлын гэрчилгээ” олгоно.

         Үндэсний стандартын шаардлага хангасан,  технологи нь тогтворжсон бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээнд “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгоно.

         Үндэсний тохирлын тэмдэг нь үйлдвэрлэгч,  бизнес эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүнийхээ нэр хүндийг өсгөх,  зах зээлд  өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх улмаар үндэсний эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.

 

Хөхөөгийн ОЮУ-ЭРДЭНЭ

 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хариуцсан Баталгаажуулалтын шинжээ

     -1998 онд ШУТИС-ийг Хүнсний технологич мэргэжлээртөгссөн,

   -2000 онд СХҮ Төвд Савласан тоон бүтээгдэхүүний сургалт

-2001, 2004, 2006, 2008, 2011онуудадСХҮТөвд Чанарын шинжээчийн мэргэжил дээшлүүлэх

-2013 онд “MNS ISO 9001:2010 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО-ШААРДЛАГА” сэдэвт сургалт

-2014 онд "БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭШСЭН ШИНЖЭЭЧИЙН СУРГАЛТ" сэдэвт Сургалтанд тус тус хамрагдсан

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Орон нутагт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж, баталгаажуулалтыг Стандарт тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу явуулах.

Ганбатын ШИНЭЧИМЭГ

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хариуцсан Баталгаажуулалтын шинжээч

- 2009 онд МУБИС-ийг Экологи химич мэргэжлээр төгссөн.

- 2010 онд Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн шинжилгээний арга зүй,

- 2011 онд Чанарын удирдлагын тогтолцоо сэдэвт сургалт.

- 2013 онд “MNS ISO 9001:2010 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО - ШААРДЛАГА” сэдэвт сургалт

- 2014 онд “БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭШСЭН ШИНЖЭЭЧИЙН СУРГАЛТ”  сэдэвт сургалт

- 2014 онд “Стандарт боловсруулах арга зүй ” сэдэвт Сургалтанд тус тус хамрагдсан

Бидний тухай