• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Хэмжилзүйн лаборатори
Хэмжилзүйн лаборатори

 

Хэмжилзүйн лаборатори нь худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн эзэмшилд ашиглагдаж байгуу жин хэмжүүр, туухай, цахилгаан болон усны тоолуур, шатахуун түгээгүүр зэрэг хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулж, хэмжлийн үнэн зөв нэгдмэл байдлыг хангахад үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажилладаг.

Төрийн хяналт шалгалтанд хамрагдах механик, цулын болон хий шингэн, цахилгааны, даралтын  хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах ажиллагааг улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Хэмжилзүйн лаборатори нь Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн даргын 2007 оны  276 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралтад заасан хэмжлийн төрлөөр итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заасан хэмжүүр,  хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулна.

Хэмжилзүйн лаборатори нь:

  • Нутаг дэвсгэртээ хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах
  • Анхдагч болон ажлын эталоныг хадгалах, ашиглах тэдгээрийг улсын эталонтой харьцуулан дүйлгэж баталгаажуулах
  • Хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх
  • Нутаг дэвсгэртээ аж ахуй нэгж байгууллагын хэмжилзүйн ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, мэдээлэл арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг хэмжилзүйн төв байгууллагаас улсын шалгагчийн эрх олгосон ажилтан шалгах аргын улсын стандартын дагуу гүйцэтгэж баталгаажуулалтанд тэнцсэн хэмжих хэрэгсэлд гэрчилгээ олгож лац  дарна.

Баталгаажуулалтанд заавал хамруулах хэмжих хэрэгслийн жагсаалт баталгаажуулалтын хугацааг хэмжилзүйн төв байгууллага тогтооно.

Хэмжилзүйн лаборатори нь хэмжих хэрэгслийг шалгах ажиллагааг Төмөр замын  ЭХУХ-ын  2-р  анги болон Дорноговь аймгийн ЦТСС-ын цахилгаан тоолуур засварлах тохируулах лабораторийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зохих стандартын дагуу баталгаажуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Алтансүхийн МӨНХ-ЭРДЭНЭ:

Массын  хэмжүүрийн  улсын шалгагч

-2012 онд ХААИС-ийг Инженер механик мэргэжлээр төгссөн.

-2013онд Стандартчилал, хэмжилзүйн газарт цулын хэмжлийн улсын шалгагчийн сургалтанд хамрагдаж улсын шалгагчийн эрх авсан.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, бусад дүрэм, журмын хүрээнд орон нутагт цулын хэмжлийн төрлөөр төрийн хяналт шалгалтанд хамрагдах хэмжих хэрэгслүүдэд улсын баталгаажуулалт хийнэ.

 

Пүрэвсүрэнгийн ЭНХ-ОТГОН:

Цахилгаан хэмжүүрийн улсын шалгагч

-2012 онд МУИС-ийг Физикийн багш мэргэжлээр төгссөн.

-2013 онд Стандартчилал, хэмжилзүйн газарт цахилгаан хэмжлийн улсын шалгагчийн сургалтанд хамрагдаж улсын шалгагчийн эрх авсан.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, бусад дүрэм, журмын хүрээнд орон нутагт  цахилгаан хэмжлийн төрлөөр төрийн хяналт шалгалтанд хамрагдах хэмжих хэрэгслүүдэд улсын баталгаажуулалт хийнэ.

 

Эрдэнэбаатарын МӨНХ-ЭРДЭНЭ:

Даралт, Эзлэхүүн зарцуулалтын  хэмжүүрийн улсын шалгагч

-2013 онд ШУТИС-ийг Инженер физик мэргэжлээр төгссөн.

-2013 онд Стандартчилал, хэмжилзүйн газарт эзлэхүүн зарцуулалт, даралтын хэмжлийн улсын шалгагчийн сургалтанд хамрагдаж улсын шалгагчийн эрх авсан.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, бусад дүрэм, журмын хүрээнд орон нутагт  эзлэхүүн зарцуулалт, даралтын хэмжлийн төрлөөр төрийн хяналт шалгалтанд хамрагдах хэмжих хэрэгслүүдэд улсын баталгаажуулалт хийнэ.

Бидний тухай