• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Баталгаажуулалт
Баталгаажуулалт
 
Үйл ажиллагааны гол зорилго:
 
Хэрэглэгчдэд зөв, оновчтой сонголт хийхэд, туслах, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих замаар зах зээлийн эрүүл уур амьсгалыг бүрдүүлэх, нийгмийг хөгжүүлэхэд тохирлын үнэлгээний, баталгаажуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх.
 
Чиг үүрэг:
 
-Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгажуулалтыг хэрэгжүүлэх
-Тогтолцооны баталгажуулалтыг хэрэгжүүлэх.
 
Баталгаажуулалтын төрөл
 
-Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
- Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
- Үйлчилгээний баталгаажуулалт
- Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
- Тогтолцооны баталгаажуулалт
- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох
- “Эко тэмдэг”-ийн баталгаажуулалт
 
Хамрах хүрээ
 
-Бүтээгдэхүүн,үйлчилгээний баталгаажуулалтыг нийслэл Улаанбаатар хотод үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхэлж буй байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд
- Экспорт, импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг Улаанбаатар хотын гаалиар бүрдүүлэлт хийж байгаа бүтээгдэхүүнд
- “Үндэсний тохирлын тэмдэг”, ”Эко тэмдэг” эзэмшүүлэх, тогтолцооны баталгаажуулалтыг Монгол Улсын хэмжээнд
 
Эрх зүйн орчин
 
- “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль
- Монгол Улсын Засгийн газрын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийг эрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2003 оны 222 дугаар тогтоол
- Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай” 2005оны 127 дугаар тогтоол
 
Баталгаажуулалтыг хэн гүйцэтгэх вэ?
 
Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтыг Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын Баталгаажуулалтын шинжээч нар үндэсний стандарт, арга зүйн удирдамж, дүрэм журмын дагуу гүйцэтгэнэ.
Бидний тухай