• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Санхүү, аж ахуй
Санхүү, аж ахуй

Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын нягтлан бодох бүртгэлийн системийн зарчимд тулгуурлан ажиллаж байна. Мөн төсвийн гүйцэтгэл, мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөн санхүүгийн үр дүнгийн талаар нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан тэнцэлийг хугацаанд нь гаргана. Тайлан тэнцлийг санхүүгийн дэд байгууллагад цаг хугацаанд нь танилцуулж батлуулахаас гадна холбогдох төрийн байгууллагад мэдээлдэг. Түүнчлэн бусад байгууллага иргэдэд үйлчилгээ үзүүлснээс өөр бусад орлого олж буй дотоод эх үүсвэрийг төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгааг хангахад зориулах зарчмыг баримтлан ажиллаж байна.

Дэлгэрдалайн ОТГОН:

Нягтлан бодогч

-2009 онд Их засаг их сургуулийг Нягтлан бодох бүртгэл  мэргэжлээр төгссөн.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Монгол Улсын Төсвийн тухай, Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай, Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай хуулиудын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгийг батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжүүлж, байгууллагын үйл ажиллагааг өөрийн эрхэлсэн ажлын хүрээнд тасралтгүй хэвийн жигд ажиллагаагаар хангана.

 

 

Ганжамбалын МАРТ:

Хүний нөөцийн ажилтан

-2010 онд Их засаг их сургуулийг Олон улсын худалдаа, эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн.

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Байгууллагын хүний нөөцийн асуудлыг, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хүний нөөцийн бодлого боловсруулхад оролцох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын хэмжээнд хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, архив бичиг хэргийн ажлыг хариуцах ба байгууллагын эд хөрөнгө хариуцсан нярвын ажлыг гүйцэтгэх.

Бидний тухай