• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Бидний тухай
Та энд байна: Нүүр \ Бидний тухай \ Стандартын салбар сан
Стандартын салбар сан

Стандарт болон техникийн зохицуулалт, техникийн дүрэм журам, норматив баримт бичиг, тэдгээртэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, сурталчлах, үндэсний болон олон улсын стандартаар үйлчилнэ.

Салбар сангийн үйл ажиллагаагаа электрон хэлбэрээр иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад түргэн шуурхай үйлчлэн ажиллаж байна.

Стандарт нь хууль эрх зүйн хувьд

  • Заавал мөрдөх
  • Зөвлөмжийн гэсэн хоёр шинжтэй байдаг. 2013 оны байдлаар Монгол Улсад нийт 6200 гаруй стандарт мөрдөгдөж байна.

Ганбатын ШИНЭЧИМЭГ:

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хариуцсан Баталгаажуулалтын шинжээч

- 2009 онд МУБИС-ийг Экологи химич мэргэжлээр төгссөн.

- 2010 онд Хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн шинжилгээний арга зүй,

- 2011 онд Чанарын удирдлагын тогтолцоо сэдэвт сургалт.

- 2013 онд “MNS ISO 9001:2010 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО - ШААРДЛАГА” сэдэвт сургалт

- 2014 онд “БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭШСЭН ШИНЖЭЭЧИЙН СУРГАЛТ”  сэдэвт сургалт

- 2014 онд “Стандарт боловсруулах арга зүй ” сэдэвт Сургалтанд тус тус хамрагдсан

Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг:

Стандарт болон техникийн зохицуулалт, техникийн дүрэм журам, норматив баримт бичиг, тэдгээртэй  холбоотой мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, мэдээлэх, сурталчлах, үндэсний болон олон улсын стандартаар үйлчилнэ.

            Салбар сангийн үйл ажиллагааг электрон хэлбэрээр иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад түргэн  шуурхай үйлчлэн ажиллаж байна. 

Бидний тухай