• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт

Импортын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
1.  .Аж ахуй нэгжийн өргөдөл /маягт 2- ийн дагуу /   өргөдөлийн маягт
2.  Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар
3.  .Худалдах, худалдан авах гэрээ
4.  .Бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ үнийн дүнгийн мэдүүлэг
5.  .Бүтээгдэхүүнд сорилт, туршилт хийгдсэн итгэмжлэгдсэн лабораторын  шинжилгээ сорилтын дүн
6.  .Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл /зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/
7.  Экспортлогч орны эрх бүхий байгууллагаас олгосонгэрчилгээ
8.  .Үйлчилгээний төлбөр тушаасан баримтын хувь

Бидний тухай