• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Тохирлын тэмдэгийн баталгаажуулалт
Тохирлын тэмдэгийн баталгаажуулалт

“Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх сунгуулах тухай

хүсэлт гаргахад шаардлагатай бүрдүүлэх материалын жагсаалт 

1.    Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газарт  “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийн хугацаа сунгуулах талаархүсэлтийг  албан бичгээр ирүүлнэ.

2.    Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга.

Танилцуулгад доорх мэдээллийг багтаана. Үүнд:

·        Байгууллагын  албан ёсны хаяг, байршил (ажлын байр нь өөрийн эзэмшлийн эсэх, хэрвээ түрээсээр эзэмшдэг бол түрээсийн гэрээний хуулбар), харилцах утас;

·        Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, онцлог;

·        Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан (ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл, болон галын газрын, дохиолол хамгааллын гэх мэт бусад холбогдох газрын) дүгнэлт;

·        Тухайн бүтээгдэхүүний жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг үнэн зөвөөр (тоон үзүүлэлт (жингээр) болон мөнгөн дүнгээр (сая төгрөгөөр) илэрхийлж бичнэ.

·        Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн талаар;

·        Чанарын удирдлагын тогтолцооны талаар;

·        Тогтолцооны бусад  дэвшилтэт хэлбэрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа бол тэр талаарх.

3.    Тохирлын тэмдэг хэрэглэхээр бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хамруулах  тухай өргөдөл гаргана. (Батлагдсан маягтын загвараар)  өргөдөлийн маягт

4.    Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний төлбөрийн тухай 2007 оны 106/314 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан төлбөр ...  мянган төгрөгийг СХЗГ. Төрийн сан банк  900009012  дансанд шилжүүлсэн баримт (хуулбар)

5.    Аж ахуйн нэгжбайгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)

6.    Бэлэн бүтээгдэхүүнийг шинжлүүлсэн итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторийн дүн (сүүлийн 3 жилээр)

7.    Бүтээгдэхүүний  хаяг, шошгоны загвар  

8.    Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологын батлагдсан заавар  (хуулбар)

9.    Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө (хуулбар, сүүлийн 2 жилийн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ургамал ашиглалтын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тул.) 

MNS 4600:1998

Монгол Улсын ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” 

Монгол Улсад ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” –ийг 1997 оноос анх олон улсын жишигээр Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагаас гаргасан холбогдох стандартын хүрээнд манай оронд нэвтрүүлжэхэлсэн билээ. 

”Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрх авна гэдэг нь зохих журмын дагуу баталгаажуулалтад тэнцсэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд, түүнийг үйлдвэрлэж бэлэн бүтээгдэхүүн болгох, тэдгээр бүтээгдэхүүний хадгалалт хамгаалалт, тээвэрлэлт ер нь хэрэглэгч таны гар дээр очих хүртэлх бүх шат дамжлага нь чанар, стандартын шаардлага хангаж буйг хөндлөнгийн этгээд бичгээр нотлоно гэсэн үг юм.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүгд л бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарт онцгой анхаардаг болсон. 

Үүний  тод жишээ нь анх 1997 онд Говь ХК, Өгөөж чихэр боов ХК, АПУ ХК  зэрэг гарын хуруунд багтам аж ахуйн нэгжийн 10 гаруйхан нэр төрлийн бүтээгдэхүүн  ”Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхтэй байсан бол өнөөдөр үндэсний үйлдвэрлэлийн болонимпортлогч 43 аж ахуйн нэгж байгууллагын 164 бүтээгдэхүүнэнэхүү эрхийг эдэлж байна. 

Үүнийг дотор нь ангилвал:

·                Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэлийн 9  аж ахуйн нэгж, байгууллагын- 50 бүтээгдэхүүн 30,5 %,

·                Орон нутгийн үндэсний үйлдвэрлэлийн 29  аж ахуйн нэгж,байгууллагын – 93 бүтээгдэхүүн 56,7%,

·                4  аж ахуйн нэгжийн байгууллагын импортлодог – 18нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2,4%,

·                  Үйлчилгээний 2  аж ахуйн нэгж байна. (Өвөрхангай  Хужирт рашаан сувилал ХХК-ийн Сувиллын үйлчилгээ /рашаан, шавар/, Нимонс ХХК-ийн Авто засвар, оношлогоо,үйлчилгээ) байна. 

Монгол Улсын ”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулиар  ”Үндэсний тохирлын тэмдэг”  –тэй  бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспорлох, импортлоход хяналт баталгаажуулалтад давтан хамруулахгүй гэж заасан байгаань тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ямар өндөр итгэл үзүүлж байгаагийн тод илрэл юм. 

Хэрэв та бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ Монгол Улсын ”Үндэсний тохирлын  тэмдэг” хэрэглэх эрх авахыг хүсч байгаа бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70185289 дугаараас авна уу.

Бидний тухай