• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Үйлчилгээ
Та энд байна: Нүүр \ Үйлчилгээ \ Баталгаажуулалтын төлбөр
Баталгаажуулалтын төлбөр

Монгол улсын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн 16 дугаар зүйлийн 16.13.1, 16.13.3, ”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний төлбөрийн тухай“ Монгол Улсын Шадар сайдын үүрэг гүйцэтгэгч, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 22 ны өдрийн 106/314 дугаар тушаал, СХҮТ-ийн даргын 2008 оны 02 сарын 13ны 49-р тушаал, 2012 оны 03 сарын 14 ны өдрийн А/76 дугаар тушаалыг үндэслэн захирамжлах нь:
1. “Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний заавал баталгаажуулалтын ажлын төлбөрийн хэмжээ”-г нэгдүгээр, экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын төлбөрийн хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай
2. “Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний заавал баталгаажуулалтын ажлын төлбөрийн хэмжээ”-г 2013 оны ... сарын .. өдрөөс эхлэн мөрдүүлж ажиллахыг СХЗХэлтсийн дарга И.Алтанцэцэгт үүрэг болгосугай

Хавсралт 1
Дотоодын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жишиг төлбөр

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл

Баталгаа-жуулалтын схем

Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн-өдөр/

ЗД-ын захирамжаар

Үндсэн төлбөр

Магадлах хяналтын төлбөр

 

Үйлчилгээ

1

Хүнсний дэлгүүр

7.750

41462

10699

2

Кафе

7.750

41462

10699

3

Баар

7.750

102827

26536

4

Зоогийн газар

7.750

102827

26536

5

Дэн буудал

1

3.125

41462

-

6

Зочид буудал

7.750

102827

26536

7

Үсчин

1

3.125

41462

-

8

Гоо сайхан

1

3.125

41462

-

9

Халуун ус

1

3.125

41462

-

10

Саун

1

3.125

41462

-

11

Хими цэвэрлэгээ

1

3.125

41462

-

12

Шатахуун түгээх станц

7.750

102827

26536

13

Хүүхдийн тоглоомын газар

7.750

41462

10699

14

Нийтийн тээвэр

7.750

41462

10699

 

Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

15

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, ХХЭ-чид

/-Бууз, банш

-Хэрчсэн гурил

-Талх

-Гоймон/

7.000

41462

10699

16

Компани /хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс хамаарч/

/-Гурилан бүтээгдэхүүн

-Талх, талхан бүтээгдэхүүн

-Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүн

-Сүү сүүн бүтээгдэхүүн

-Мах махан бүтээгдэхүүн/

7.000

92876

26536

Тайлбар: Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтыг 1 жилээр олгосон тохиолдолд магадлах хяналтын төлбөр тооцохгүй.

 

 

Бидний тухай