• 7052-3891
  • dornogobi@masm.gov.mn
Ил тод байдал
Та энд байна: Нүүр \ Ил тод байдал \ Худалдан авах үйл ажиллагаа
Худалдан авах үйл ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.masm.gov.mn, www.e-procurement.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.masm.do.gov.mn/-т байршуулж байна.

Бидний тухай